Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Συνέπειες εκπρόθεσμης καταβολής εφάπαξ εξόφλησης προστίμου και Ν.4178/13

2

πόντοι

Καλησπέρα σας.
Σε δήλωση υπαγωγής αυθαίρετης κατοικίας,με ολικό πρόστιμο 3500 ευρώ, έχει πληρωθεί το παράβολο των 1000 ευρώ και έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η εφάπαξ εξόφληση, με υπόλοιπο προς πληρωμή 1800 ευρώ. 
Αν ο ιδιοκτήτης δεν καταφέρει να πληρώσει την εφάπαξ καταβολή προστίμου μέχρι την 10/08/2015, αλλά καταβάλει το ποσό με 2 μήνες καθυστέρηση,γνωρίζει κάποιος  ποιες είναι οι συνέπειες; 
Μπορεί να εκπέσει του δικαιώματος υπαγωγής ή να χάσει το δικαίωμα έκπτωσης;
Στο ΦΕΚ 2184/Β/2013 (αρθ.3, παρ.4) ορίζεται ότι "σε περίπτωση που καταστεί ληξιπρόθεσμο ποσό εφάπαξ εξόφλησης, η προσαύξηση υπολογίζεται στο σύνολο του εφάπαξ ποσού με διατήρηση του δικαιώματος έκπτωσης" .Αντιλαμβάνομαι σωστά λοιπόν, ότι η δήλωση δεν "εκπίπτει" και ότι ο ιδιοκτήτης δεν χάνει το ποσοστό έκπτωσης;  
Αν ισχύει προσαύξηση  1% ανά μήνα καθυστέρησης (Ν.4178/13, αρθ.21,παρ.4), αυτή επιβάλλεται στο εφάπαξ ποσό των 1800 ευρώ ή στα 2500 ευρώ του  εναπομείναντος προστίμου;  Πως και πότε πληρώνετε η προσαύξηση αυτή;  
Σας ευχαριστώ 
 

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...2 Απαντήσεις

2

πόντοι

 Καλησπερα και απο μενα. Θα μεταφέρω συνομιλία που είχα με άνθρωπο του πρώην help desk..

 όταν ρώτησα τι γίνεται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής του εφάπαξ ποσού μου απάντησε πως απο πλευράς ΤΕΕ δεν έχουν ενημερώσει το ηλεκτρονικό σύστημα ούτε στον αποκλεισμό του ιδιοκτήτη απο την εφάπαξ επιλογή αλλά κυρίως ούτε για την επιβολή προσαύξησης κατα το νόμο. Οπότε η επιλογή ισχύει κανονικά και το ποσό παραμένει αυτό που βγαίνει μετά την αποπληρωμή του παραβόλου. Συγκεκριμένα μου απάντησε πως η ημερομηνία εφάπαξ πληρωμής είναι "ψαρωτική"...δηλαδή ορίζει το σύστημα ένα όριο ώστε να πληρωθεί το ποσό...επομένως αφού δεν έχει ανακοινωθεί κάτι νεότερο η εφάπαξ πληρωμή ισχύει κανονικά για το αρχικό ποσό.

πριν από 5 χρόνια

combra897 47

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


1

πόντος

Εφόσον έχεις επιλέξει εφάπαξ και υπολείπεται το πρόστιμο (πλην παραβόλου) λογικά το σύστημα είναι σε επεξεργασία , όταν θα πληρώσεις το σύστημά σου θα ενημερωθεί με την πληρωμή του προστίμου και θα γράφει εξοφλήθη. Τότε το σύστημα θα αναφέρει τελική υποβολή και θα μπορείς να εκτυπώσεις   βεβαίωση περαίωσης. Αν πρέπει να πληρώσεις προσαύξηση θα το βγάλει το σύστημα αφού πληρώσεις το προστιμο σαν διαφορά και δεν θα σε αφήσεις να προχωρήσεις αν όχι και ολοκληρωθεί η υπαγωγή είσαι ΟΚ. 

πριν από 5 χρόνια

aggelos.sav 1

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος