Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Βεβαίωση Νομιμότητας για αδόμητο σε αγροτεμάχιο με οικίσκο με αντλία γεώτρησης

8

πόντοι

 Γεια σας,

 θα ήθελα να ρωτήσω πως, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την περίπτωση που μας ζητάνε να δώσουμε Βεβαίωση Νομιμότητας για αδόμητο σε αγροτεμάχιο με οικίσκο που υπάρχει μέσα μοτέρ για αντλία γεώτρησης. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις;

 Χρειάζεται να ελέγξουμε αν η γεώτρηση έχει άδεια ή όχι; Για τους οικίσκους-μικρές αποθηκούλες τι ισχύει; Χρειάζονται άδεια για να κατασκευαστούν και εμείς πρέπει να ελέγξουμε την νομιμότητά τους ή όχι; Αν δεν απαιτείται άδεια από τι διαστάσεις και κάτω δεν απαιτείται και απο τι ύψος και κάτω;

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...2 Απαντήσεις

13

πόντοι

Αγαπητέ συνάδελφε

Αδόμητο με οικίσκο δεν υπάρχει, έχουμε λοιπόν αγοτεμάχιο με οικίσκο την νομιμότητα του οποίου θα πρέπει να ελέξουμε. Για τους οικίσκους αυτούς πρίν το διάταγμα της Εκτός Σχεδίου Δόμησης (ΦΕΚ 270Δ) δεν υπήρχε απαίτηση έκδοσης άδειας και μάλιστα στο με στοιχεία αρ. πρωτ. Οικ 771/24-01-1978 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικισμού/ Δ.νση Γ4 - Τμήμα Α του (τότε) Υπουργείου Δημοσίων Εργων που είναι η εγκύκλιος 6 διευκρινίζει το άρθρο 7 του Ν651/77 και σαφώς αναφέρει ότι:

Α. Αρδευτικές, Υδροαδρευτικές, αποστραγγιστικές και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις  των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού

1. Για τις εγκαταστάσεις αυτές κτίσματα ή άλλες κατασκευές στης οποίες εγκαθίστανται, δεν χρειάζεται οικοδομική Άδεια και επομένως για την ηλεκτροδότησή τους δεν απαιτείται η έκδοση και η προσκόμιση στην ΔΕΗ αντιγράφου οικοδομικής άδειας  ......

επομένως:

άν η ηλεκτροδότηση έχει γίνει (βλέπε βεβαίωση απο ΔΕΗ) πριν την ισχύ του ΦΕΚ 270 Δ (1985) υφίσταται νόμιμα, άν είναι μετά θέλει έγγραφο από την υπηρεσία που χορήγησε την (τότε) άδεια γεώτρησης και αν είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει που να αναφέρει σαφώς την αναγκαιότητα του οικίσκου (έως 3,00X3,00) και με τις εργασίες του Ν. 3212 (μικρής κλίμακας) τον φέρνεις σε νόμιμη κατάσταση, αν τώρα δεν σε θέλει και δεν μπορείς να αποδείξης τίποτα απο τα παραπάνω μπορεί να σε καλύψει ο νέος νόμος για τα προ του ΄75 αλλιώς ως βοηθητικός χώρος και δήλωση κανονικά 

πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες

ANDREAS 210

Σχόλια απάντησης

  • Βρήκε κάποιος/κάποια την εν λόγω εγκύκλιο 6; - πριν από 5 χρόνια, 4 μήνες - από dimimis ( 0)

0

πόντοι

Βρήκε κάποιος/κάποια την εν λόγω εγκύκλιο 6;

πριν από 5 χρόνια, 4 μήνες

dimimis 0

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος