Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Τρίτεκνος και ηλικία παιδιών σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013;

1

πόντος

Καλημέρα , ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα σχετικά με το τι ισχύει για τους τρίτεκνους καθώς γνωρίζω περίπτωση που πληρώθηκε το 30% και τα παιδιά ήταν άνω των 40 ετών. Εμένα ο μηχανικός μου λέει οτι θα πρέπει να είναι προστατευόμενα τα τέκνα για να ισχύει η έκπτωση. Παρακαλώ αν μπορείτε να μου απαντήσετε καθώς έχω απελπιστεί!!

 

πριν από 3 χρόνια, 11 μήνες

Mariak 1

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...1

πόντος

Αν και έχει απαντηθεί και εδώ: http://www.engi.gr/question/1136 , θα επαναλάβω προς διευκόλυνση σας.

Η ιδιότητα του τρίτεκνου διαρκεί όσο καιρό πληρείτε η προϋπόθεση των 3 προστατευόμενων μελών.  Η ιδιότητα του τρίτεκνου δίνεται στον Ν.3454/2006 στο άρθρο 3 : " 1. Οι παροχές του άρθρου 1 ... χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης."

Αντίθετα, η ιδιότητα του πολύτεκνου είναι ισόβια.

Ορθώς λοιπόν ο μηχανικός σας διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε την έκπτωση των τριτέκνων είναι και τα τρία τέκνα να είναι προστατευόμενα μέλη. Πρέπει να ξέρετε επίσης, ότι κάθε περίπτωση αυθαιρέτου είναι διαφορετική και δεν πρέπει να συγκρίνονται ή να συσχετίζονται . Επιπλέον, το ότι το έκανε κάποιος άλλος, δε σημαίνει ότι είναι και απαραίτητα σωστό/νόμιμο. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου αυθαίρετα τακτοποιούνται με "αυθαίρετο" τρόπο. 

 

πριν από 3 χρόνια, 11 μήνες

dimkath 57

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος