Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Αλλαγή χρήσης από διαμέρισμα σε ιατρείο

1

πόντος

Σε αυτοψία που έκανα, διαμέρισμα σύμφωνα με την οικοδομική άδεια λειτουργεί σαν απλό ιατρείο (ΟΧΙ εργαστήριο ή διαγνωστικό κέντρο).Υπάρχουν παραβάσεις που έχουν να κάνουν με υπερβάσεις δόμησης & κάλυψης. 

α) Πρέπει να δηλώσω και αλλαγή χρήσης λόγω ιατρείου (δηλαδή 1 παράβαση - με αναλυτικό προϋπολογισμό ;).

β) Αν ναι, οι παραβάσεις δόμησης & κάλυψης δηλώνονται με κατηγορία υπηρεσίες και αντίστοιχα αν όχι δηλώνονται ως π.χ. άλλη κατοικία ;

Ποια η γνώμη σας ;

πριν από 3 χρόνια

dimnid 21

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...1

πόντος

Εάν έχουμε χρήση ιατρείου σε διαμέρισμα ή κατοικία, σύμφωνα με την παρ. Β1 του άρθρου 1 του από 23-2-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166Δ) όπου επιτρέπεται η χρήση γραφείων (Δικηγόρου, Μηχανικού, Συμβ/φου, Ιατρών, κτλ κτλ) ως χρήσεις συμβατές με την χρήση της κατοικίας, τότε δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στην ΥΔΟΜ, άρα ούτε και στον Ν.4178/13 θεωρούμε ότι υπάρχει αλλαγή χρήσης. 

πριν από 3 χρόνια

Vag 236

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος