Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Ρυθμισμένοι Αυθαίρετοι Χώροι σε οριζόντια ιδιοκτησία και δήλωση στο κτηματολογιο

1

πόντος

Καλησπέρα ,

Οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με την σύσταση έχει εμβαδόν 77 τ.μ., με υπαγωγή στο
νόμο 4495/2017 ρυθμίστηκαν επιπλέον 10 τ.μ  Η/Χ και αλλά 5 τ.μ  κατάληψης κοινοχρήστου.
Τα συνολικά τετραγωνικά του διαμερίσματος μετά την ρύθμιση 77+10+5 =92 τ.μ., δεν έχει 
γίνει τροποποίηση της σύστασης. 

Τώρα πρέπει να γίνει η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο  στα τετραγωνικά της Ο.Ι. θα
σημειωθούν 77 τ.μ. 
δηλαδή μόνον τα περιγραφόμενα στην σύσταση και τους τίτλους ή θα πρέπει να δηλωθούν και  τα επιπλέον που προκύπτουν από την ρύθμιση;

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων 
 

 

 

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...Δεν υπάρχουν απαντήσεις...

Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος