Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Αποθήκη έως 15τ.μ. και αλλαγή θέσης οικοδομής

1

πόντος

Οικοδομή που ανεγέρθηκε με άδεια του 1980 τοποθετήθηκε σε άλλη θέση στο οικόπεδο χωρίς να παραβιάζει τις πολεοδομικές διατάξεις και κατ΄ επέκταση της έγινε αποθήκη 10,48τ.μ.. Μπορούν αυτά να μπούν σε ένα φύλλο καταγραφής κατηγορίας 3;

πριν από 6 χρόνια, 1 μήνας

katerina1565 12

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...2

πόντοι

Ναι, σε ένα φύλλο κατηγορία 3.

πριν από 6 χρόνια, 1 μήνας

christos1145 127

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος