Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Ποιος έχει δήλωση ακινήτου για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο επεξεργασμένη σε WORD;

1

πόντος

Ποιος συνάδελφος θα μπορούσε να μας προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή δήλωση ακινήτου για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο επεξεργασμένη σε WORD; Έχει μπει κανένας στον κόπο να το κάνει;

Ώστε να αποφύγουμε το γράψιμο με στυλό στο χέρι;

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

πριν από 5 χρόνια, 5 μήνες

hlikal 354

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...Δεν υπάρχουν απαντήσεις...

Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος