Ιδρυτής της ENGI,  δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας  από το 2003 με μεγάλη εμπειρία σε στατικές μελέτες και κατασκευές, εκτιμήσεις, πραγματογνωμοσύνες, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, τοπογραφικές μελέτες και ενεργειακά θέματα. Έχει φέρει εις πέρας την επίβλεψη και κατασκευή αρκετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Social Media