Η ENGI – ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ είναι μια τεχνική μελετητική και συμβουλευτική εταιρία, που απαρτίζεται από τον Πολιτικό Μηχανικό Γεώργιο Ζάχο και τον Αρχιτέκτονα Γεώργιο Ζιάκα.

Η εταιρία έχει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, στο οποίο συγκαταλέγονται Πολιτκοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ειδικών Κατευθύνσεων, Φοροτεχνικοί και Δικηγόροι.

άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων

προσιτές αμοιβές
υποθέσεων

αξιόπιστες τεχνικές
συμβουλές

Η εταιρία έχει την έδρα της στα Τρίκαλα, αλλά παρόλα αυτά, δραστηριοποιείται σε όλη τη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία.

Στόχος της εταιρίας είναι η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη είτε πρόκειται για δημόσιο φορέα είτε πρόκειται για ιδιώτη, μέσω των έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών μας. Η αμεσότητα, η προσωπική επαφή με τον πελάτη και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, συνδυάζονται με την άρτια επιστημονική γνώση και μεθοδολογία μας.

Leave Comment