Η ENGI – YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ είναι μια μελετητική και συμβουλευτική ομάδα μηχανικών, που απαρτίζεται από τον Πολιτικό Μηχανικό Ηλία Καλύβα, την Αρχιτέκτονα Ουρανία Καλαμπαλίκη, καθώς και την τεχνική εταιρία ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ με νόμιμους εκπροσώπους τον Πολιτικό Μηχανικό Γεώργιο Ζάχο και τον Αρχιτέκτονα Γεώργιο Ζιάκα.

Η ENGI έχει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, στο οποίο συγκαταλέγονται Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ειδικών Κατευθύνσεων, Φοροτεχνικοί και Δικηγόροι.

άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων

προσιτές αμοιβές
υποθέσεων

αξιόπιστες τεχνικές
συμβουλές

Η ENGI έχει την έδρα της στα Τρίκαλα, αλλά παρόλα αυτά, δραστηριοποιείται σε όλη τη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία.

Στόχος της ENGI είναι η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη είτε πρόκειται για δημόσιο φορέα είτε πρόκειται για ιδιώτη, μέσω των έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών μας. Η αμεσότητα, η προσωπική επαφή με τον πελάτη και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, συνδυάζονται με την άρτια επιστημονική γνώση και μεθοδολογία μας.