Ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού από το 2002, με έμφαση σε μελέτη & κατασκευή, πραγματογνωμοσύνες, τακτοποιήσεις  αυθαιρέτων, τοπογραφικές και ενεργειακές  μελέτες. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Οδοστρωμάτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς επίσης επιστημονικός συνεργάτης – μελετητής της ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε. στον τομέα της αξιολόγησης και διαχείρισης της συντήρησης οδοστρωμάτων αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμων (έχει συμμετάσχει σε πληθώρα μελετών όπως για παράδειγμα στην αξιολόγηση και μελέτη αποκατάστασης των αεροδρομίων Αιγαίου και στην αξιολόγηση της Εγνατίας Οδού). Έχει αναλάβει αρκετά δημόσια έργα.

Contact Details

Phone: +30 697 20 09361

Social Media