Υπηρεσίες ENGI

Σχεδιασμός σύγχρονων βιοκλιματικών κατοικιών υψηλής αισθητικής και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με γνώμονα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η αρχιτεκτονική σύνθεση της κατοικίας έγκειται στον συνδυασμό διάφορων παραγόντων όπως κλιματικοί παράγοντες, προσανατολισμός, στην αναλυτική μελέτη του κελύφους του κτιρίου, καθώς και στην εφαρμογή νέων υλικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών.