Υπηρεσίες ENGI

 

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (για χρήση σε Ενοικιάσεις, Δικαιοπραξίες, Πρόγραμμα “Εξ’Οικονόμηση κατ’Οίκον”, Αναβάθμιση Συστημάτων Θέρμανσης κτλ).