Υπηρεσίες ENGI

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μελέτη, Επίβλεψη κατασκευής πάσης φύσεως ιδιωτικών οικοδομικών έργων.Παροχή τεχνικών συμβουλών ευρέος φάσματος.
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών μικρής κλίμακας, αναθεωρήσεις / ενημερώσεις αδειών.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Σχεδιασμός κτιρίων με έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και την αειφορία.
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μελέτες φέροντος οργανισμού οπλ.σκυροδέματος και μεταλλικών κατασκευών. Μελέτες στατικής επάρκειας / στατικής ενίσχυσης για υπάρχοντα κτίρια.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα για πάσης φύσεως χρήση (Άδειες, Συμβολαιογραφικές Πράξεις, Δηλώσεις Κτηματολογίου κτλ).
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και τη δημιουργία άνετων συνθηκών διαβίωσης των χρηστών.

Η εταιρία ENGI – ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχουμε:

Δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών.

Προσωπική επαφή και αίσθημα ασφάλειας.