Υπηρεσίες ENGIΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, ανακαινίσεις κατοικιών / διαμερισμάτων. Στόχος μας η κατανόηση των επιθυμιών και αναγκών και η μετάφρασή τους σε αρχιτεκτονική υλοποίηση. Συνδυάζοντας αισθητική και λειτουργικότητα προσδίδουμε στο χώρο άποψη και δυναμισμό. Σε αυτή τη διαδρομή, η συνθετική διεργασία εμπλουτίζεται με την επιλογή των κατάλληλων υλικών. Το ύφος και η ποιότητα του χώρου είναι ο πρωτεύων παράγοντας επιτυχίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων με στόχο την ενεργειακή αναβάθμισή τους. Συγκεκριμένα, η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας εντάσσεται σε  Προγράμματα επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων όπως “Εξ’Oικονόμηση κατ’Οίκον” / “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”. Απαραίτητη είναι η έκδοση αδειών, ενώ διενεργείται μελέτη στατικής επάρκειας ή ενίσχυσης όπου είναι αναγκαίο.