Η εταιρία ENGI – ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχουμε:

Σχεδιασμός σύγχρονων βιοκλιματικών κατοικιών υψηλής αισθητικής και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με γνώμονα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η αρχιτεκτονική σύνθεση της κατοικίας έγκειται στον συνδυασμό διάφορων παραγόντων όπως κλιματικοί παράγοντες, προσανατολισμός, στην αναλυτική μελέτη του κελύφους του κτιρίου, καθώς και στην εφαρμογή νέων υλικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών

Η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών περιλαμβάνει τρία στάδια:

 

Την αποτύπωση του κτιρίου
Την αναζήτηση των νομιμοποιητικών εγγράφων του
Την ένταξη του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας σε νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων

 

  • 1(current)
  • 2
  • 3